Knäskydd för korsbandsskada - Knäskydd
08-890 56454 admin@knskydd.org

Knäskydd för korsbandsskada

Korsbandsskador är mycket vanligt att de drabbar knäna och knälederna. Många gånger sker det när man idrottar eller har en sport där det kan bli våld mot dem. Det finns två olika korsbandsskador som man kan drabbas av. Det är främre korsbandsskada, vilket står för ungefär 90 % och bakre korsbandsskada.

Knäleden består av ett främre och ett bakre korsband och de kan då alltså drabbas av skada. Om du behöver ett knäskydd för korsbandsskada, så ska du skilja på om du har en skada på den främre eller det bakre korsbandet. Främre korsband känns av genom att du direkt vid skadetillfället får ett knä som viker sig om du belastar det samt att det blir en svullnad kring knäleden. Det ger även starka smärtor. En bakre korsbandsskada är inte lika vanligt och kan ske om du råkat ut för ett direkt trauma i form av ett slag mot framsidan av underbenet eller om du råkat falla. Det kommer ingen svullnad till att börja med, den kommer sedan allt eftersom.

Vad ska du göra om du drabbats av en korsbandsskada

Bristningar i korsbandet betecknas i tre olika omfattningar och kan graderas mellan 1 och 3. Det visar hur mycket av korsbandet som är skadat. Dock bör du redan när du skadas behandla dig själv via PRICE-metoden och sedan använda dig av ett knäskydd för korsbandsskada. Se till att linda knäet med lagom tryck så snabbt som möjligt. Då minskar risk för extrem svullnad. Även kyla är bra. Därefter bör du besöka en läkare som får undersöka ditt knä och bedöma hur allvarlig skadan är. Värktabletter som är antiinflammatoriska kan intas för att du ska få en mindre svullnad och minska din smärta. Behandling hos en sjukgymnast fungerar väl för en del. Beroende på grad av skada så kan det även krävas en operation. Dock kan det behövas ett par veckor med sjukgymnastik först för att se om det hjälper eller inte. Skaffar du ett knäskydd för korsbandsskada så underlättar det en hel del för dig och det är även lättare att göra dina övningar hos sjukgymnasten och att fungera i vardagen.